Kørekortpakken indeholder:


Teoriundervisning


Kørsel på manøvrebane


16 kørelektioner på vej


Glatbanekørsel

Kørekort til personbil (kategori B)

1. gangs erhvervelse

 

Herudover skal du betale:


Prøvegebyr kr. 600, som betales direkte til Politiet.

 

Førstehjælpsbevis kr. 600, som betales direkte til kursusstedet.


Lægeerklæring ca. kr. 400, som betales direkte til lægen.


Evt. log-in til teoriprøve testprogram kr. 200, som betales til kørelæreren.

Kørekortpakken koster kr. 12.900, som betales første teoridag.Williams Køreskole © 2011 - Beckersvej 1 - 3630 Jægerspris